logo

Plus Licens – to wiodący agent licencyjny w Europie. Główne terytoria na których działa firma to:

Plus Licens zajmuje się sprzedażą praw licencyjnych do wykorzystania znaków towarowych i praw autorskich na różnych produktach. Zakupione licencje Klienci wykorzystują w produkcji ubrań, artykułów szkolnych, papierniczych i biurowych, artykułów gospodarstwa domowego i innych.

Plus Licens jest wyłącznym reprezentantem wielu właścicieli praw i reprezentuje m.in.:

Na pytania:

i wiele innych zagadnień związanych z licencjami uzyskasz odpowiedź na stronie www.pluslicens.com lub kontaktując się z biurem licencyjnym Plus Licens w Warszawie.

Kontakt:

Słowa kluczowe:
licencje, Hello Kitty, UCLA, Paul Frank, Care Bears, Gigantosaurus, prawa bajkowe, prawa filmowe, zakup licencji, prawa autorskie, znaki towarowe, wykorzystanie postaci, licencja na prawo autorskie, produkty licencyjne, znane postaci na produktach, prawa licencyjne, animacje, filmy animowane

Valid XHTML 1.0 Strict